Instituts que inspiren

De Inspira Secundària
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Instituts públics

Instituts o Instituts-Escola públics d'educació secundària que imparteixen ESO, Batxillerat i/o Cicles Formatius i que tenen un projecte educatiu de renovació pedagògica proper als principis d'inspira secundària.

Institut de Sils

Població: Sils (La Selva)
Web: http://institutdesils.cat
Oferta:
De nova creació 2008 amb projecte pedagògic renovador.
Va iniciar amb un equip directiu format per membres del grup “La font”, del qual ja n'han sortit 3 promocions de 4t d'ESO. En basa en no exigir nivells mínims, no segregar sinó tenir grups classe heterogenis, treballar amb una visió global de l'alumne entès com a protagonista de l'aprenentatge i prioritzar els valors. Hi té un pes molt important la tutoria i l'avaluació més enllà de la qualificació.
Articles i Biliografia:

Institut Quatre Cantons

Població: Poblenou, Barcelona (Barcelonès)
Web: http://www.4cantons.cat
Oferta: ESO
De nova creació 2011-2012 amb projecte pedagògic renovador.
Tres idees força inspiren el projecte educatiu del centre: la cerca de l’excel·lència, el principi d’equitat sense segregació per nivells i la formació integral. Treballa per projectes; hi té un pes important el Treball Globalitzat de Proposta Externa a través del qual es fa aprenentatge basat en serveis a partir de la proposta d’una entitat de la ciutat.
Documentació audiovisual:

Institut Montgròs

Població: Sant Pere de Ribes (Garraf)
Web: http://insmontgros.cat
Oferta:
De nova creació 2007-08 amb projecte pedagògic renovador.
Segueix la línia de les "comunitats d'aprenentatge", on es fomenta el bon ambient humà i la formació integral. Tenen un projecte d'integració de les tres llengües molt bonic i sòlid.

Institut La Sínia

Població: Parets del Vallès (Vallès Occidental)
Web: http://siparets2.cat
Oferta:
De nova creació al curs 2012-13 com a secció d'institut amb projecte pedagògic renovador.
Es van inspirar en l'experiència de l'Institut de Sils. Tenen 3 franges horàries: àrees instrumentals, treball en projectes interdisciplinars, educació física i tallers els divendres. El professorat ha augmentat les hores lectives i la majoria fan tallers els divendres de manera que poden tenir grups de 12-15 estudiants.

Institut Baix Montseny

Població: Sant Celoni (Vallès Oriental)
Web: http://www.insbaixmontseny.cat
Oferta:
Institut públic ja existent que va fer un canvi cap a la renovació pedagògica
Es va inspirar en l'experiència de l'Institut de Sils. Augmentant les hores lectives del professorat i suprimint els desdoblaments ha reduït la ràtio a 18/20 estudiants per classe. Reparteixen l'horari en tres franges: instrumentals, treball personal, treball en equip per projectes. Cada estudiant escull setmanalment què farà en el temps de treball personal a partir d'una llista de propostes del professorat. Cada dia dediquen un temps a la relaxació. Prioritzen l'acció tutorial i la resolució de conflictes sobre el currículum i així han millorat la motivació, han baixat la conflictivitat i han pujat el nivell d'incidència de l'aprenentatge.

Institut Pla Marcell

Població: Cardedeu (Vallès Oriental)
Web: http://www.plamarcell.cat
Oferta:
Institut públic creat de nou el 2006 amb projecte renovador.
Obre matí i tarda, organitza l’horari de matí en franges: instrumentals, projectes i tallers de matemàtiques, llengua i tutoria. Dedica molts recursos a l’acció tutorial. A la tarda el centre està obert pels estudiants que vulguin anar-hi a reunir-se, fer ràdio, vídeo, etc. El Projecte de Recerca de 4t d’ESO és obert, definit per l’estudiant, amb acompanyament que pot fer un professor, però també un pare o antic alumne.

Institut Creu de Saba

Població: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
Web: http://iesolesa.net/intranet/index.php
De nova creació 2007-2008 amb projecte pedagògic renovador.
Oferta: ESO i Batxillerat
Ha seguit una línia de les intel·ligències múltiples.

Institut-Escola Sant Jordi

Població: Navàs (Bages)
Web: http://www.institutescolasantjordi.cat
Oferta: Infantil, Primària, ESO
De nova creació amb projecte pedagògic renovador.
La intel·ligència emocional és un dels seus puntals dins el projecte educatiu de centre, entre d'altres.

Institut-Escola Les Vinyes

Població: Castellbisbal (Vallès Occidental)
Web: http://ielesvinyes.net
Oferta:

Institut Montperdut

Població: Terrassa (Vallès Occidental)
Web: http://www.montperdut.cat
Oferta:

Institut Jacint Verdaguer

Població: Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès)
Web: http://www.jverdaguer.org
Oferta:

Institut Cornellà

El projecte educatiu de l’Institut de Cornellà basa els seus principis en:
– La mirada a l’alumne, per a copsar-ne la seva particularitat.
– Una metodologia que trenca les fronteres de les matèries com a mètode d’accés al coneixement.
– La transversalitat dels coneixements, la globalitat dels aprenentatges.
– L’accés a l’assoliment de les competències pròpies de ciutadans del Segle XXI.
– El treball cooperatiu i la construcció col·laborativa de l’entorn d’aprenentatge i socialització.

Web: http://www.inscornella.cat/


Sins Cardener

Població: Sant Joan de Vilatorrada
Web: https://agora.xtec.cat/sinscardener/linstitut/historia/
Oferta:

Instituts que comencen un canvi

Instituts que al curs 2015-16 comencen un canvi pedagògic.

Institut de Badia

Població: Badia del Vallès (Vallès Occidental)
Web: http://www.ibadia.cat
Oferta: ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, Programa de Formació i Inserció
Institut públic ja existent que al curs 2015-16 ha optat per la renovació pedagògica.
És un institut amb conflictivitat alta i complexitat, amb molts estudiants amb necessitats educatives especials i en un context social molt empobrit. Bona part del professorat, inclosa la direcció anterior, va demanar canviar de centre. La nova direcció s'ha inspirat en l'experiència de l'Institut Baix Montseny i centrarà el canvi en el Treball Personal (no tots els estudiants estan fent el mateix al mateix temps) i en els Projectes Interdisciplinars.

Institut Doctor Puigvert

Població: Sant Andreu, Barcelona (Barcelonès)
Web: http://www.insdrpuigvert.org/
Oferta: ESO. Batxillerat
Institut públic amb 20 anys d’història que al curs 2015-16 fa un canvi de renovació pedagògica.
Té estudiants heterogenis a nivell socioeconòmic, cultural i de necessitats d’aprenentatge. Pel canvi pedagògic s'inspiren en l'Institut Baix Montseny amb una franja horària dedicada al treball per projectes.


Centres concertats

Centres concertats que imparteixen educació secundària: ESO, Batxillerat i/o Cicles formatius

Escola Cor de Maria Sabastida

Població: Nou Barris, Barcelona (Barcelonès)
Web:
Titularitat: ordre religiosa
Oferta: Infantil, Primària, ESO
Institut privat concertat d’una congregació religiosa que té 60 anys d’història i que al 2005 va començar un canvi de renovació pedagògica.
A partir de 2005 la direcció i un equip de professorat va introduir la renovació pedagògica, partint d’un model d’educació molt tradicional que van haver de transformar amb algunes reticències internes. Han suprimit els horaris disciplinars i tenen un horari basat en tres franges: projectes interdisciplinars, idea del dia i tallers. Cada setmana tenen també algunes hores de treball sistemàtic de llengua i matemàtiques. Donen molta importància a la coordinació del professorat però en equips petits.

Escola Súnion (Barcelona)

Web: http://www.sunion.net
Oferta: ESO i Batxillerat
Titularitat: Súnion, Institució Cultural Catalana (laica)
Fundada l’any 1974 per Pep Costa-Pau (1939-1986).
Els alumnes s'agrupen per grups naturals, en els quals cada alumne és responsable de saber com va el seu grup en una matèria. Els horaris canvien cada setmana i els alumnes participen en la gestió de les activitats diàries de manteniment de la vida del centre.

Escoles lliures d'educació secundària

Escoles lliures que fan educació secundària que no són ni de titularitat pública ni privada concertada; amb diferents tipus de governança: fundacions, titularitat particular o empresarial, cooperatives, associació o col·lectiu auto-organitzat.