Discussió:Properes reunions

De Inspira Secundària
Dreceres ràpides: navegació, cerca

El Rol del professor


  • Els docents haurien de parlar menys i escoltar més. Amplificar el grau d'escolta, és tenir en compte totes les formes de comunicar-nos.

Una educación que propone escuchar más al niño y hablar menos. Motivar sus “cien lenguajes”, no limitarlos. Y contra lo que piensa la mayoría: menos contenidos y mayor vínculo con el niño. Con la idea de co-construir el aprendizaje con los pequeños humanos, liberada del aprendizaje mecanizado. Loris Malaguzzi

Com aconseguir-ho?

El professor ha de fer-se conscient de la seva condició d'aprenent, encara que relativament avançat, obrint la possibilitat de que els propis esquemes de coneixement es modifiquin durant el procés. Ha d'oferir-se com a guia, amb humilitat, sense oferir respostes preestablertes, sinó preguntes que ajudin a posar l'atenció sobre els punts febles de les respostes dels alumnes (o dels llibres, dels experts, i del mateix professor), i a expandir els punts ben fonamentats relacionant-los amb altres àmbits de coneixement. Estariem parlant del mètode socràtic?


  • ´El rol del profesor está cambiando y su papel es convertir alumnos pasivos en alumnos activos´ Robert Swartz. Els docents tenen la responsablitat d'introduir el pensament crític i creatiu a les aules.
  • El docent accepta i impulsa l'autonomia i iniciativa de l'aprenent.
  • Ha de ser un facilitador de l'aprenentatge. Ha de crear un mitjà d'aprenentatge adequat per a l'estimulació i avaluació de percepcions noves, que guiïn l'alumne en el seu desenvolupament, tant emocional com intel•lectual. Per això cal que la persona trobi una auto-direcció, que li permeti comprendre les seves necessitats i valors. Correspon al docent escoltar sense jutjar tots els pensaments i sentiments de l'alumne, siguin aquests erronis, vergonyosos o punibles (*). És important recalcar que la forma d'operar és acceptant/acollint i no castigant, de manera que s'assoleixi una relació personal de confiança en pro d'explorar noves idees: al voltant de la vida, els sentiments, els pensaments i les relacions amb els altres. El docent procurarà veure el món com el veu l'alumne. L'objectiu és desenvolupar qualitats personals, més enllà d'un predomini de continguts intel•lectuals. (Model Carl Rogers)


Les competències docents
SEGONS PERRENOUD (1999)

1. Organitzar i animar situacions d’aprenentatge.

2. Gestionar la progressió dels aprenentatges.

3. Concebre i promoure dispositius per atendre la diversitat.

4. Implicar l’alumnat en els seus aprenentatges i el seu treball.

5. Saber treballar en equip.

6. Participar en la gestió del centre.

7. Informar i implicar la família.

8. Utilitzar les noves tecnologies.

9. Afrontar els deures i els dilemes ètics de la professió.

10 Gestionar la pròpia formació continua.


Perrenoud, P. (1999)
Diez nuevas competéncias para enseñar. Invitación al viaje
Barcelona, 2005; Editorial Graó


"Lo que hacen los mejores profesores universitarios" (2004)  Ken Bain

blog.lamiradapedagogica.net/2006/09/qu-hacen-los-mejores-profesores.html


Educador on-line:

http://fernandosantamaria.com/blog/2011/08/el-rol-del-educador-traduccion/


(*) COMENTARI x gabi: si pensem que un acte és erroni o punible, ja l'estem jutjant, i això es transmet encara que no sigui amb llenguatge verbal. La comunicació no-violenta (www.cnvc.org) proposa que pensem en termes de possibles conseqüències dels actes, de si atenen les nostres necessitats o no, i no del que diu la moral sobre el que és bo o dolent


Tot això està molt bé. També, però, saber, que som persones i l'error existeix. Existeix l'error en l'acompanyament, l'error en pensar que tot depèn de l'adult, l'error en creure que amb un dietari serem millors professores i professors. Sovint en aquestes edats, on tot és confús i la vida social és allò veritablement important, vertebrar els aprenentatges per mig de la creació de la personalitat dels nanos seria una via. Com fer-ho sense fer? Com convidar obertament, acceptant la possible negativa que pugui venir dels i les adolescents, sense jutjar, acceptant i prou, sabent però que per a ser persones veritablement lliures s'han de fer responsables d'allò que se'n derivi dels seus actes. Ufffff! quantes coses.....


Los docentes deben actuar como orientadores del aprendizaje y dejar que los estudiantes adquieran autonomía y responsabilidad en su aprendizaje (Johari & Bradshaw, 2008). El rol del profesor es más mediador o guía, y su labor se centra en encaminar al estudiante para que encuentre la mejor solución al problema (Reverte, Gallego, Molina, & Satorre, 2006).

Debe  manejar bien el grupo, coordinar la autoevaluación y otros métodos de evaluación significativos. Además debe motivar, reforzar, facilitar pistas, ser flexible ante el pensamiento crítico de los alumnos, conocer y manejar el método científico y disponer de tiempo para atender inquietudes y necesidades de los alumnos.