InspiraDoc/Projectes entre instituts

De Inspira Secundària
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquí es recullen idees, propostes, experiències sobre la relació bosc/institut. Fer classes al bosc, introduir el bosc com a projecte interdisciplinar, etc.

Línia de treball proposada a la Jornada Inspira 2015 i iniciada el 6 de juliol del mateix any
Debat a loomio (el wiki és per documentar, per això debat i comentaris els fem a part)

Experiències fetes o en marxa

Experiències de projectes que posen en col·laboració dos o diversos instituts que s'han fet o que s'estan fent. Si us plau no poseu només un títol i un enllaç, poseu quins instituts hi participen, si pot ser algú de contacte i, sobretot, intenteu ressenyar en què ha consistit i què us sembla més inspirador.

Idees i propostes

Poseu aquí idees i propostes per projectes inter-instituts que us agradaria fer o que penseu que es podrien fer. Si realment esteu buscant un altre institut o professor per col·laborar poseu una forma de contactar o demaneu contacte a través del loomio.