Jornades Inspira/bcc

De Inspira Secundària
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Bcc.png
adaptació logo BCC de Platoniq per Jornada Inspira 2016

Banc Comú de Coneixements de la Jornada Inspira 2016

En inscriure't demanem què vols aprendre o quines inquietuds tens i què pots aportar de coneixements i experiències sobre renovació pedagògica a la Jornada Inspira. Aquí ho recollim i ho seguirem recollint en una graella de post-it el dia 18 de juny a Badia del Vallès.

Inquietuds

Què vull aprendre, quins dubtes tinc, què vull saber.

 • Conèixer maneres de fer i d'organitzar-se a tot tipus de centres, i que són al camí de la obertura pedagógica.
 • Treball per projectes. Ensenyament competencial.
 • Veure com s'han produit els canvis en instituts que ja funcionaven
 • Totes. Metodologies, Organització i Continguts
 • Maneres d'organitzar el centre per dur a terme noves pràctiques docents (horaris, reunions, grups, tutories,...). Sistemes d'avaluació.
 • Pràctiques educatives avançades
 • Metodologies i organització del centre, inclòs horaris i dedicació de plantilla, per adoptar les noves metodologies
 • Treball de tutories per tal de generar grups cohesionats, democràtics i capaços d'autogestionar-se. Sent el grup, el motor de l'aprenentatge: grups cooperatius, treball per projectes....
 • Treball personalitzat
 • Acompanyament del professorat
 • Exemples de projectes portats a terme per altres centres
 • Com s'han organitzat altres centres per treballar per projectes i quin tipus de projectes han dut a terme
 • L'organització, planificació, agrupacions...tot! ja que treballo a primària.
 • Aplicació pràctica, eines pels professors, idees per crear projectes...
 • Voldria compartir espais per apendre i crear propostes per crear espais d'aprenentatge realment útils.
 • Com treballar la predisposició del professorat. Com atendre la diversitat en els nous espais educatius que sorgeixen. Com garantir que la renovació servirà per atendre millor els alumnes que han tingut menys sort fins ara. Com implicar l'alumnat en els perquès del canvi. Com avaluar. Com treballar per la renovació amb les condicions laborals actuals i com fer pressió a l'administració per a que li doni suport real. Com procurar un debat assenyat i pausat sobre les "innovacions" i que aquesta no esdevingui senyal de marca publicitària.
 • Com enfocar el canvi en centres molt grans i molt tradicionals, com afavorir el canvi des de la meva posició d'interina
 • EXPERIÈNCIES QUE HI HA EN LA RENOVACIÓ PEDAGÒGICA SECUNDÀRIA
 • Educació en valors, orientació acadèmica/professional i educació emocional
 • Em preocupa l'estructura organitzativa del centre per tal d'impulsar nous projectes, així com la sostenibilitat en el temps de la implementació de projectes innovadors. M'agradaria conèixer com s'ha implicat en el claustre les propostes transformadores. Gràcies.
 • implantació i acompanyament als instituts que volen iniciar el canvi
 • Organització de centre i impulsar/ exemples de projectes portats a terme. Som un centre gran de 4 línees. I volem començaren format treball de síntesi. Un projecte per trimestre.
 • com il·lusionar professorat per al canvi, pros i cons treball per projectes, cal fer deures?, com fer classe inversa, com fer avaluació més competencial, paper de les famílies ponts i col·laboració amb professorat
 • Dinàmiques innovadores i activitats diferents
 • Metodologíes per proyectes, globalitzades i flexibles
 • Voldria aprendre la metodologia dels projectes i la motivació en l'alumnat i com potenciar la creativitat.
 • Intercanvi de bones pràctiques
 • Experiències, sobretot els inicis. Punts de formació i recursos.
 • Simplement vull escoltar i compartir
 • la part pràctica
 • Al nostre institut volem posar en marxa el treball per projectes de cara al proper curs. M'agradaria veure què es cou als instituts que ja ho estan duent a terme. Per altra banda, també tinc ganes de veure cap on va tot aquest moviment.
 • com fer canviar els equips docents
 • Com generar projectes a partir del curriculum
 • Quins projectes s'estan duent a terme, estratègies, noves idees, organització... De tot!
 • Treballs per projectes i com organitzarse bé
 • Treball per projectes
 • Organització del treball per projectes.
 • La posada en pràctica i formes de coordinació per a dur a terme metodologies de treball a l'aula significatives i estimulants
 • Gestió dels conflictes, dels alumnes sense interés pels estudis. Ensenyar de manera més participativa i amena: projectes. Com fer això a nivell individual si l'institut no segueix aquesta linia. Gestió de l'aula d'acollida: diversitat. Gestió de la conducta, "mala conducta". El currículum irreal del departament.
 • com és que els processos de canvi són lents si està contrastada la seva eficàcia
 • Sobre treball cooperatiu, i treball per projectes.
 • Treballar per projectes, TIC's aplicades a l'aula. Comunitats d'aprenentatge.
 • Trabajo de proyectos, aprenentatge servei
 • Profunditzar en el que és realment és Treball per Projectes i quin procés necessita cada institut per implantar aquesta metodologia. Com incloure a tota la comunitat educativa en un procés de renovació de projecte de centre. Com portar el canvi a tots els nivells i plamar-ho dintre del PEC. Comsiderar una educació que estigui centrada en la persona.
 • Què puc fer per canviar el meu rol com a professora per aproximar-me a un model més renovador?
 • TEMES DE PROJECTES A L'FP
 • Compartir experiències i aprendre... m'interessa treball competencial i cos.
 • Conèixer la situació actual, cap on anem i a partir d'aquí veure què puc aportar...
 • Experiències d'altres companys/es.
 • Enxarxant i compartir
 • Com portar el canvi a un institut que funciona ara de forma clàssica
 • Treballar a partir de projectes
 • Implantacio a instituts que ja funcionen
 • Treball per projectes
 • Com podem fer créixer la renovació i innovació pedagògica a secundària per a donar una resposta educativa adequada a la ciutadania d'avui
 • Continuar 'en el camino'... Qüestions de didàctica i avaluació d'aquestes propostes diferents.
 • Quins són els resultats en els centres que duen a terme aquest ensenyament
 • Projectes d'Adaptació Curricular: propostes - expèriencies -...
 • Experiències concretes, organització, realització de projectes
 • Experiències d'altres centres en temes d'actualitat com el treball per projectes
 • Saber q estan fent uns altres companys i veure en que com podem millorar o aportar
 • Compartir i apredre noves pedagogies
 • M'agradaria tenir més recursos per a atendre a la diversitat. Treballar per projectes i de forma globalitzada
 • Adquirir coneixements sobre el treball globalitzat a la diversitat
 • Com millorar la convivència a l'institut? Com reduir la rigidesa de la disciplina (timbre, horaris, amonestacions)? Com fer del pati un espai de trobada i socialització? Com aconseguir un aprenentatge més autònom i cooperatiu? Com es treballa per projectes? Com presentar un projecte de renovació pedagògica pel concurs de direccions d'institut?
 • conèixer experiències altres centres
 • El treball col·laboratiu i cooperatiu i per projectes
 • Experiències reals
 • Estructures, organització, planificació d'aprenentatges per projectes, treball personal...
 • Després de 6 anys fóra de l'institut, vull conèixer quina és la situació actual
 • Voldria començar a treballar a l'escola secundària i m'interessa conèixer els projectes d'innovació pedagògica que s'estan movent per aquí. Sóc molt nova i per mi seria començar a familiaritzar-me amb aquestes idees i plantejaments
 • Materials per treballar a l'aula i dinámiques de treball a l'aula perquè l'alumnat es motivi per els aprenentatges.
 • Treball per projectes i equips interdisciplinars, experiències de disminució de ràtios, comunitats educatives d'aprenentatge, implicació dels joves en la gestió del centre, etc.
 • Volem iniciar aquest projecte amb els alumnes de 1 ESO
 • "Com podem fer-ho per deixar de fer les classes (sempre) asseguts, tancats dins d'una classe i obrir la possibilitat de circular lliurement i utilitzar espais més oberts i , si pot ser, més en contacte amb la natura.
 • Aprenentatge vivencial i manipulatiu primer i després ja vindrà la part de l'abastracció intelectual.
 • Donar més llibertat d'elecció sobre el seu curriculum a l'alumnat, segons les seves motivacions i interessos."
 • Treballs per projectes
 • Com treballar els projectes amb nens que estan acostumats a respostes curtes i a contestar preguntes mecàniques i analítiques.
 • Metodologia
 • "Què en pensen el alumnes i quines propostes tenen?
 • D'on neix la motivació e inspiració personal de renovació pedagògica dels docents i els punts de coincidències per mantenir la proposta renovadora sostingudament en el temps?
 • Com recuperar la persona com a centre del model pedagògic en una secundaria tant especialitzada en el món laboral?
 • ORGANITZACIÓ CENTRES PER PODER TREBALLAR MILLOR TUTORIES, TALLERS I PROJECTES
 • Com implicar el claustre i provocar el canvi
 • L'atenció a la diversitat. Quin ha de ser el treball de l'orientador/a. Com treballar amb els alumnes amb més dificultats.
 • EXPERIÈNCIES D'ALTRES CENTRES
 • COM DINAMITZAR EL TREBALL PER PROJECTES
 • "El canvi de la nostra mirada sobre els processos i els nois i noies, per sobre de qüestions ""metodològiques"".
 • Estructures horàries i distribució d'espais
 • Com organitzar als alumnes, com plantejar les activitats, espais
 • Les accions per transformar el q tenim al q volem
 • VULL ESTAR AL DIA I PODER PARTICIPAR I TREBALLAR AMB NOUS MÈTODES I ESTRATÈGIES
 • Conèixer altres actuacions de renovació en l'àmbit educatiu en general i també en l'àmbit de l'orientació
 • Organització del centre per al canvi. Treball en equips cooperatius de professors i d'alumnes.
 • Aprendre maneres de treballar per projectes i noves formes d'avaluació.
 • M'agradaria entendre com un institut pot renovar-se sense fer una transformació total, sinó pas a pas.
 • vinc a conèixer-vos i descobrir què esteu fent. Sense expectatives.
 • Control d'aula, resposta alumnat a les noves propostes, exemples de projectes, horaris, tutories...
 • informació sobre com atendre la diversitat
 • SABER COM TREBALLEN ESL COMPANYS D'ALTRES INSTITUTS
 • Implicació emocional del professorat i exigència de continguts a les matèries.
 • Implementació al centre de la transversalitat
 • funcionament real del treball per projectes
 • conocer proyectos e ideas novadoras.
 • Conèixer experiències per ajudar, i estimular les ganes de fer dels alumnes
 • Comunitats d'aprenentatge, aprenentatge per interessos, mindfulness
 • Com treballar la comunicació positiva i no violenta i potenciar la participació de l'alumnat i família en la comunitat d'aprenentatge
 • Aplicació de noves metodologies, la reestructuració del funcionament del centre.
 • Pedagògia Sistèmica.
 • Conèixer altres centres que facin pràctiques innovadores
 • La planificació del canvi
 • idees noves per començar a implantar al centre. Noves formes de treball a l'aula.
 • Com s'organitzen els instituts públics que han fet una transformació profunda: estructura de centre, exemple d'un horari d'alumne, exemple horari professorat, com es contempla la lliure circulació d'alumnat pel centre constantment, si tenen algun tipus de règim disciplinari, com atenen l'alumnat amb NEE greus o profundes, com avaluen, què introdueixen al Saga i què no, si fan PI, etc...
 • Aspectes organitzatius (horaris, recursos, etc), com iniciar renovació pedagògica i com transformar un claustre no gaire motivat
 • Com es percep per part dels professionals que dia a dia hi treballen dins l'educació
 • Com ajudar a fer un canvi a l'institut en renovació pedagògica i com anar transformant un claustre no gaire motivat.
 • iniciatives per engegar el proces de canvi
 • Aplicació de projectes transversals.
 • M'interessa coneixer millor centres que treballin per projectes
 • No puc escriure una inquietud en particular, m'agradaria que entre tots poguéssim viure una educació amb sentit, més coherent, enfocada a les necessitats reals dels alumnes. Partint que l'educació es el primer canvi per construir un món millor.
 • PROJECTES, APROXIMACIÓ A PROFESSORS, TIC
 • Experiències d'organització , gestió i avaluació de projectes.
 • Sóc una persona que pertany al món de l'esplai des de fa molts anys i des de sempre he estat relacionada amb el món de l'educació. Filla de dos mestres de primària, m'he dedicat a l'educació no formal en museus, lleure, extraescolars, etc. Fa dos anys que treballo en diverses escoles concertades i no acabo de compartir com es fan les coses. Tothom s'hi dedica però es podria treure molt més suc a la nostra feina. Tinc ganes de sentir gent encoratjada i amb qui comparteixi ganes d'endinsar-nos en projectes educatius, sentir experiències que expliquin com es poden fer "millor" les coses.

"Uff....Inquietuds moltes.....Millorar l'educació emocional de l'alumnat, treballar de forma transversal, competencial i motivadora per l'alumnat, crear projectes d'intervenció en la comunitat, eliminar el conformisme i el benestar laboral d'un sector important del professorat, etc. Què vull aprendre? Crec que el més important són les experiències pràctiques d'altres centres i crear espais de debat i d'intercanvi d'opinions. No busco pas conèixer el marc teòric de tot plegat" Continuïtat projectes de renovació entre escola Primària i Secundària

 • Compartir experiències
 • Treball per projectes.
 • Treballa projectes, etc.
 • Totes
 • A secundària: Activitats dirigides o activitats gestionades pels alumnes?
 • Com alguns centres han fet la transformació de tradicional a treballar per projectes.
 • Com posar en marxa el procés de canvi perquè el professorat l'enceti de bon grat.

ja estic inscrita però només puc venir pel matí

 • Com es treballa en general a altres centres .
 • Renovació a FP
 • Com començar i motivar al claustre sobre un projecte de canvi a l'institut
 • Com dur a terme aquesta renovació tenint present el currículum
 • Projectes i noves metodologies de portar el currículum a l'aula.
 • Innovació i treballs per projectes
 • Innovació pedagògica i treball per projectes
 • El treball per projectes interdepartamentals.
 • Al nostre centre comencem a treballar per projectes el curs vinent. M'agradaria contrastar una mica les diferents metodologies i recursos que s'han utilitzat a altres centres.
 • M'agradaria aprendre els avantatges i les dificultats de treballar per projectes i el procés de creació dels projectes.
 • Treball per projectes, en xarxa, interdisciplinari i en equip (des del punt de vista dels adults com dels joves)
 • Conèixer noves metodologies
 • Treball per projectes, canvi de metodologia a secundaria
 • Seguir aprofundint en la renovació, conèixer experiències d'altres centres, propostes i recursos.
 • Noves metodologies i innovacions pedagògiques.
 • Com fer que tots els alumnes estiguin interessats en el projecte
 • Dinàmiques d'aula, atenció a la diversitat, treball per projectes,...
 • Posada en practica
 • Ens interessa conèixer les experiències que esteu treballant.

Aportacions

Què puc aportar, quins coneixements, propostes, experiències.

 • La meva experiència en centres de secundaria no és gaire extensa, i gairebé sempre lluitant amb sistemes tradicionals (com a profe substituta); pero crec que porto tota la vida sentit i expressant (a la meva manera) que els centres educatius han de ser quelcom VIU, OBERT, INTERDISCIPLINARS, CREATIUS, AMB MÚSICA, DANSA, EXPERIMENTACIÓ CIENTÍFICA I DE LLENGÜES... I AMB UN COR QUE BATEGA CONSTANTMENT. Jo crec que estic en situació d'aprendre molt, més que d'ensenyar, tot i que el meu instint A l'esplai, de petita i jove, així vaig vivenciar una educació molt respectuosa i de treball en equip; i ara des de fa uns anys, faig totes les formacions que puc relacionades amb treball per projectes, educació respectuosa... Qué bé, Inspira!! Per molts anys!
 • Com fer l'aprenentatge de l'anatomia (biologia) més competencial a través de la vivència del Ioga
 • La meva pràctica i filosofia docent
 • Pla de Lectura
 • L'aprenentatge-servei.
 • Gestió en qualitat
 • Experiències personals, acció tutorial, treball de diversitat
 • Tinc poca experiència, tinc il.lusió i ganes d'aprendre.
 • La meva opinió. La meva experiència (CFGS Animació Sociocultural)
 • Experiències orientació postobligatòria
 • La nostra experiència en treball per projectes
 • Com crear entorns inclusius que afavoreixin la participació dels alumnes amb NEE, en especial els de l'USEE.
 • Com es poden treballar les Matemàtiques, la Tecnologia i l'Educació Visual i Plàstica conjuntament en projectes de reconeixement i millora del nostre entorn físic.
 • Puc aportar la mirada de primària i del traspàs que es fa a secundària.
 • No he treballat gaire per projectes, començo el proper curs!
 • Puc compartir les meves experiències en món educatiu fora de l'ensenyament formal
 • La meva experiència després de cinc anys treballant-hi i pensant-hi molt fort :)
 • La il·lusió i les ganes
 • puc aportar ... LES MEVES INQUIETUTS
 • Treballo en relació a l'educació moral a la secundària i alguna cosa en puc dir, tot i que la meva intenció és més aprendre que no pas ensenyar, en aquestes jornades! Gràcies.
 • Un punt fort del meu centre és el projecte de tutories individuals, és molt ben valorat per tota la comunitat educativa.
 • la nostra implicació i ganes de treballar per fer aquest canvi
 • La meva filla va al Martinet de Ripollet. Però és una escola de primària.
 • tecnologies lliures col·laboratives, metodologies col·laboració i creació col·lectiva, experiència grup motor local per renovació pedagògica de Premià
 • Projectes de lectura i d'ensenyament de Francès
 • Experiencia en PDC
 • les ganes d'aprendre i canviar a la secundària i puc aportar la meva experiència a l'aula d'acollida on ja treballem de manera més global.
 • Pedagogia Sistèmica i ganes de fer les coses diferents!
 • Programació? Scratch, arduino, software i hardware lliure
 • Simplement vull escoltar i compartir
 • treballo amb educació infantil amb pedagogies alternatives, m'he format al CRAEV, en mindfulness i educació emocional. M'apassiona aquesta franja d'edat.
 • De moment poca cosa, potser la meva opinió i punt de vista.
 • la meva diminuta experiència a Brockwood Park School
 • Treballo en un centre on treballem de manera activa, puc aportar la meva experiència
 • Poca cosa... Estic començant a rumiar...
 • Projectes a nivell individual de gestió d aula
 • Activitats d'aprenentatge i servei (col·laboració amb un centre de discapacitats, una residència d'avis, menjadors socials, plantada, etc. )
 • Tot just estem começant, no puc aportar massa cosa.
 • He participat al grup de treball SEDI durant aquest curs (metodologia de treball dialògic basat en l'avaluació), però és el meu primer any a secundària!
 • No ho sé.
 • una visió global de processos de canvi i quines reticències es troben
 • Sóc professora novell d'EVIP a la ESO i vinc de treballar 8 cursos dels CGS Disseny i Interiorisme, la nostra forma natural de treballar ja és per projectes. I les activitats ténen un sentit un objectiu ben definit. De vegades em costa transportar-ho als primers cursos de la ESO. Vèuen Plàstica com una assignatura de "pinta i colorea".
 • Ganes de fer-ho.
 • Trabajo de proyectos
 • Com posar el focus en el procés. Detecció de necessitats dintre de la comunitat educativa. Metodologia d'acompanyament centrada en la persona. Acompanyar procesos de canvi personals i educatius.
 • No gaire... fa poquet que sóc professora i tot just estic començant a interessar-me per la renovació pedagògica.
 • ESTIC ACABANT UN POSTGRAU D'INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL, FAIG TALLERS D'EDUCACIÓ EMOCIONAL AL CENTRE ETC.
 • Com aconseguir les competències científico-tècniques i les personals a través de la pràctica de ioga
 • Tinc idees sobre com anar enfocant la secundària i algunes he vist que s'estan duent a Anglaterra...
 • Moviments, iniciatives, experiències...
 • Enxarxar i compartir
 • He introduït treball per projectes aquest any a socials
 • Pràctiques restauratives
 • Encara poca cosa... Tot just comencem al nostre centre
 • Res encara
 • El coneixement de petites experiències que s'estan portant a terme als instituts del Vallès occidental i la transferència d'estratègies per a un aprenentatge competencial a la formació inicial i continua del professorat.
 • Entusiasme, dubtes, inquietud...
 • Els alumnes mostren més interès per aprendre, venen a l'escola contents, es respira un ambient de treball.
 • Tot per aprendre...
 • Jo res, ho sento
 • Treballs transversals, treball en grups cooperatius, ús de l'ordinador a l'aula, didàctica ciències
 • Encara no ho tinc clar, caldrà veure. Pot ser l' esforç que fem des de plàstica en el nostre centre per a connectar la vida del alumne el seu entorn amb el que estudia i aprén a l'institut. Que les experiències del aprendre i el seu viure quotidià s'interrelacionin més. Això potser amb altres assignatures és molt difícil o no es té en compte i és prou important
 • Experiència en Pràctiques Restauratives i el projecte de la Gimcana Matemàtica
 • La meva experiència
 • La filosofia del PEC
 • El punt de vista de l'àmbit artístic a Secundària. També estic fent el curs d'introducció a l'educació viva del CRAEV.
 • !"Res"
 • Com gestionar el canvi de mentalitat de part del professorat que no ho te clar
 • Algun experiment sobre intel·ligències múltiples
 • L'experiència de 7 anys de transformació contínua en metodologies centrades en l'alumnat; treball en equip del professorat; organització alternativa de l'ESO...
 • Puc parlar dels meus inicis en la renovació, però vull estar atent a les implicacions laborals i socials d'aquesta renovació.
 • Tinc 5 anys d'experiència en temes de promoció de la lectura amb les escoles del barri, , treballo en una biblioteca municipal, i m'estic especialitzant en biblioteques escolars.
 • Alguns recursos per treballar a l'aula i sobretot explicar la realitat del nostra centre.
 • La meva experiència en renovació és en etapes més joves, infatil i primària, en la construcció d'un projecte d'educació viva des de fa 3 anys. A nivell de secundària només tinc experiència en instituts on com a màxim s'ha utilitzat les noves tecnologies per acostar continguts d'una manera diferent, però no hi hagut una revisió profunda del sistema.
 • Jo no puc explicar doncs això és nou per a mi.
 • No tinc cap experiència...m'agradaria provar-ho
 • La meva experiència
 • No tinc experiència per poder fer-ho.
 • Agrupaments
 • "Marc Global 2015-2030 proposat per la UNESCO en l'Informe Repensar l'educació ¿Per un be comú Mundial? Foro Mundial de l'educació, Incheon 2015 (actualització i ampliació de l'Informe Delors de 1996)
 • Significat del concepte Visió Holística aplicada a l'Educació proposada en l'Informe Unesco 2015 des de l'experiència de l'Associació Educació22 idels darrers 9 anys i de L'Institut Obert d'Educació Holística.
 • Els efectes dels valor emergents i el nous paradigmes en el models educatius de la nostra realitat."
 • HE SEGUIT DE PROP ELS INSTITUT DE SILS, CARDENER I MONTGRÒS I PODRIA EXPLICAR ALGUNES DE LES COSES QUE FAN.
 • De moment prefereixo escoltar...
 • No sé si puc aportar alguna cosa, crec que només tinc opinions i pocs fets. Però vull aprendre i tinc molta curiositat de què es fa en altres instituts.
 • APORTAR ENERGIA I EL MEU TEMPS PER AJUDAR AL CANVI ALS CENTRES.
 • EL PROCÉS QUE ESTEM POSANT EN MARXA EN EL NOSTRE CENTRE DE CARA LA PROPER CURS
 • Al nostre institut treballem per renovar la secundària. Podem compartir la nostra experiència de les mesures de canvi que anem provant i aplicant, compartir materials i implicar-me personalment en les situacions concretes que apareguin en els debats.
 • Experiència de transformació al nostre centre
 • Com plantejo les practiques de ciències
 • Experiencia de renovació despais
 • LA VELLA ESCOLA S'HA ACABAT I LA NOVA L'HEM DE FER ENTRE ELS QUE CREGUEM EN LA RENOVACIÓ DE LA DOCÈNCIA.
 • L' experiència del canvi del projecte educatiu del nostre centre i l'experiència en l'àmbit d'atenció a la diversitat i orientació
 • Em temo que no gaire cosa...
 • Vul aprendre'n
 • Experiència internacional a altres institucions innovadores.
 • Ara mateix no em veig en cor d'aportar res, es el primer curs que treballo després d'uns quants anys amb el numero congelat per cura de fills.
 • Poca cosa.. Tot just començo..il.lusió, ganes,
 • Com atenem nosaltres la diversitat
 • LES NOSTRES PRÒPIES EXPERIÈNCIES
 • Utilitzar l'exigència combinada amb l'afectivitat per aconseguir persones crítiques.
 • Experiència docent
 • una manera diferent de concebre els espais d'aprenentatge en relació a els cossos que els habiten
compartir mis ideas, lo que me hubiera gustado....
 • Petites coses que fem cada dia
 • aprenentatge per interessos, mindfulness
 • Treball per projecte en una aula adaptada
 • Puc explicar la nostre experiència durant el procés de canvi.
 • La meva experiència en el món Montessori, i també com a professor en un centre que experimenta noves maneres de ser escola.
 • Com aplicar les TIC al canvi
 • Dubtes
 • La meva experiència com a orientadora de centre, atendre la diversitat
 • No gaire, de moment no tinc experiència en aquest àmbit, de fet, per això m'interessa aquesta jornada!
 • Sinèrgies, connexions, idees, il·lusió, propostes
 • Sense experiència pràctica, però convençut i inscrit i havent realitzat cursos de la Universitat de * Vic de renovació pedagògica, globalitzada i cooperatiu.
 • Poca cosa encara
 • No tinc l'experiència pràctica d'haver-ho aplicat
 • el model de gestió per competències i la relació amb la societat del coneixement
 • "Entre altres puc explicar la meva experiència que estic vivint aquest any a Badia, on m'han premés realitzar un projecte, amb uns alumnes de tercer que no s'adapten a les classes ordinàries, on es veu clarament la mancança d'educació emocional i que el sistema educatiu no funciona per a tots els individus igual (adolescents).
 • A la propera jornada explicaré l'experiència que m'espera aquest estiu, marxo a Colòmbia, entre altres coses, a conèixer alguna escola de secundaria i fer algun taller.... :)

"

 • "LA MEDITACIÓ I LA RECUPERACIÓ DE LA HARMONIA DEL MOVIMENT NATURAL DEL COS COM ASSIGNATURA TRANSVERSAL DAVANT LA HIPERACTIVITAT, L'ESTRÉS EMOCIONAL I LA SOBRECARREGA DE CONTINGUTS.

L'ESTUDI DE L'ESPAI A L'AULA I LA CREACIÓ D'AMBIENTS ADEQUATS PER FOMENTAR LA CONCENTRACIÓ. UTILITZACIÓ DE L'ESPAI EXTERIOR COM A PART DE L'AULARI. TEMPORALITZACIONS FLEXIBLES O LLARGUES EN DETERMINADES TASQUES CREATIVES QUE ENS PERMETEN ASOLIR CONTINGUTS A UN ALTRE RITME, EVITANT CREAR INTERRUPCIONS EN MOMENTS CLAU DE LA CONCENTRACIÓ."

 • El nostre centre és de nova creació i hem començat amb 2 grups de primer d'ESO. Treballem amb chromebooks i fem projectes d'àmbit curricular i projectes transversals. El nostre recorregut és curt però la valoració és positiva. No ens importa compartir l'experiència, però no sé si és encertat ensenyar/explicar res en general perquè és una situació poc generalitzable.
 • il·lusió i ganes
 • "Puc aportar diferents experiències realitzades a les meves classes de matemàtiques (càlcul mental, exercicis pràctics de trigonometria, etc) i d'economia (debat a l'institut d'aspectes econòmics amb els caps de llista de les eleccions municipals, procés de creació d'empreses i idees innovadores, etc).
 • També puc aportar experiències organitzatives realitzades a l'institut on treballo com el projecte de lectura, les tutories individuals o el projecte tàndem de col·laboració amb l'Orquestra Simfònica del Vallès"
 • Cas concret Escola de Mura Vall de Nèspola, continuïtat projecte a secundària
 • Compartir experiències
 • Tecnologies digitals en la renovació pedagògica
 • Escoltar
 • Escoltar
 • Estem construïnt una alternativa al model educatiu general.
 • Idees inicials
 • Com la renovacvió et dóna satisfacció i motivació com a professional.
 • Puc aportar el treball fet a projectes en el centre on treballo actualment.
 • Experiència a Cicles
 • Petites idees pensades a partir de cursos de formació i visites a centres que ja treballen en aquesta línia
 • Projectes de l'àmbit lingüístic competencials i innovadors.
 • Treball de les emocions, teatre
 • Treball de les emocions, teatre
 • Ganes i il·lusió. Els projectes singulars. El treball amb la diversitat.
 • Comencem a treballar per projectes el curs vinent.
 • Les dificultats i els dubtes davant el canvi.
 • Experiència en educació no formal, amb població en risc d'exclusió social i d'utilització del Teatre com a eina d'aprenentatge
 • En principi, res sobre projectes.
 • Projectes manipulatius
 • L'experiència d'aquest curs al 1r cicle d'ESO a l'Institut Badia del Vallès.
 • Hi vaig més aviat per amarar-me d'idees.
 • No tinc experiències per explicar
 • Puc aportar experiència i curiositat
 • No gaire
 • En el nostre centre tot just comencem a aplicar alguns canvis, essent molt receptius a experiències com les que ens han transmès de l'escola Virolai de Barcelona.